Apie mus

senelių globa

• • •

Esame įsikūrę Kauno mieste, Keramikų aklg. 20 (Palemone). Labai gražioje ir ramioje vietoje prie Kauno marių, naujose ir moderniose patalpose. Mes norime pasiūlyti neįgalių ir pagyvenusių asmenų globos ir priežiūros paslaugas, užtikrinant teisę asmeniui pasirinkti sveikatos priežiūros įstaigą ar gydytoją, aprūpinimą techninės pagalbos priemonėmis, tinkamą sveikatos priežiūros paslaugų organizavimą, užtikrinantį asmens fizinę ir psichinę sveikatą; asmens apsaugą ir saugumą; kasdienės veiklos ir laisvalaikio organizavimą, reikalingą maisto racioną; kad būtų patenkinti visi asmens poreikiai ir interesai – nuoširdų, apmokytą bei kvalifikuotą personalą.

• • •

Misija - teikti socialines paslaugas senyvo 

amžiaus žmonėms ir žmonėms su negalia, užtikrinant jiems kuo artimesnę namų aplinką, kad jaustųsi saugūs, reikalingi ir kokybiškai bei oriai gyventų.

• • •

Vizija - būti modernia, lanksčia, socialinės globos paslaugas teikiančia įstaiga, kuri užtikrintų globos namų gyventojams visapusišką jų poreikių patenkinimą, jaukią, artimą namams gyvenimo aplinką, kad šioje įstaigoje komfortiškai jaustųsi ir gyventojai ir dirbantis personalas.